Кога и защо трябва да се смени ауспуха?

Защо и кога е необходимо да се смени ауспуха?

Като цяло изпускателната система на автомобила е много важен елемент, който има за цел не само да изолира шумовете от двигателя,но тя определя и от нея зависи работата на двигателя. Когато една изпускателна система не е в технически добро състояние тя влияе и върху разхода на гориво.
Ауспуха е една от най- уязвимите части на автомобила, тъй като е подложена на различни атмосферни условия. Това от своя страна води до корозия.
Ето защо е необходимо периодично да посещавате специализиран сервиз за ауспуси, където да получите информация за състоянието на вашата изпускателна система. Консултацията с такъв специалист е задължителна, за да сте сигурни, че вашият автомобил е в технически- добро състояние.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *